Sunday, September 16, 2012

प्रत्येकाची एक कहाणी असते
Inline image 1


सुखः दुखः ने विणलेली प्रत्येकाची एक कहाणी असते.

कधी गोड तर कधी कडू आठवणींची शिदोरी असते.

सुखः हसण्याच्या रुपात तर दुखः अश्रूंच्या रुपात वाहते.

पहिल्यांदा केलेल्या गोष्टींचे स्पुरण असते.

दुसर्यांचे पाहून केलेले अनुकरण असते.

आठवण्यासारखे बरेच असते आणि विसरण्यासारखे काहीच नसते.

आयुष्याच्या लघुपटावर आपणच जिंकलेलो असतो.

कारण छान जगण्या  इतपत तरी आपण  शिकलेलो असतो.

                                                  -हर्षद

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna Veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

0 comments:

Start Work With Me

Contact Us
VipinKumar R. Pawar
+91-7875899873
India